Saturday, March 8, 2014

Kanak-Kanak Berusia Lima Tahun

Kanak-kanak berusia lima tahun berkeyakinan dan mudah berkawan. Mereka mengharapkan disukai dan dihargai. Kanak-kanak ini juga bersedia untuk mendapatkan pengalaman baru. Mereka amat berminat untuk belajar dan membantu orang dewasa. Kanak-kanak ini sedia bercakap dan bertanya banyak soalan. Biasanya perkataan "Kenapa" dan mereka menunjukkan kesungguhan apabila untuk menguasai sesuatu kemahiran baru. Kanak-kanak peringkat usia ini mempercayai orang dewasa walau pun mereka suka berdikari. Kanak-kanak ini juga bergantung kepada pengurusan orang dewasa, meminta bantuan dan nasihat apabila perbalahan berlaku.

No comments:

Post a Comment