Monday, March 17, 2014

Asas Konsep Konstruktivism

Berikut adalah asas konsep konstruktivitism sebagai panduan untuk diaplikasikan semasa bekerja dengan kanak-kanak:
  • kanak-kanak membina pengetahuan berasaskan apa yang telah mereka ketahui (pengetahuan yang menjadi keutamaannya).
  • kanak-kanak merupakan agen yang aktif yang menyelesaikan masalah dan memikirkan sendiri.
  • kanak-kanak mengalami dengan orang, tempat dan benda-benda yang disediakan sebagai kerangka kerja untuk mereka membina pengetahuan.
  • cara yang terbaik kanak-kanak belajar menerusi pengalaman dan aktiviti yang diinisiatifkan oleh mereka sendiri dan diminati.
  • pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment