Tuesday, March 11, 2014

Teori Perkembangan

Teori perkembangana biasanya menerangkan perubahan pada kanak-kanak hasil daripada interaksi antara pertumbuhan dan pembelajaran. Semua kanak-kanak perkembangannya sama. Contohnya, banyi meneroka objek menerusi deria penglihatan, rasa, sentuh, bunyi dan bau untuk mempelajari objek itu kekal sebeum hilang dari penglihatannya.

No comments:

Post a Comment