Sunday, March 16, 2014

Konstruktivism

Konstruktivism adalah teori kognitif perkembangan dan pembelajaran yang menekankan peranan aktif kanak-kanak dalam membina kefahaman dan pembelajaran. Teori ini percaya kanak-kanak aktif untuk mendapatkan pengetahuan menerusi bimbingan untuk mengetahui cara dan apa yang perlu diajar dan menyediakan arah dan susunan persekitaran pembelajaran.

No comments:

Post a Comment