Saturday, July 7, 2012

Pertuturan Kanak-Kanak Tatih

Semasa di peringkat tatih didapati perkataan atau frasa yang dituturkan oleh orang dewasa diingati dan dicakapkan semula dengan kuat. Perkataan seperti "jangan" "nak" atau perkataan yang mempunyai persamaan diikuti dengan tindakan kanak-kanak atau bersama dengan objek di tangan. Pertuturan jenis ini dikenali sebagai pertuturan egosentrik yang secara tidak langsung menghubungkan pemikiran kanak-kanak tatih. Apabila kanak-kanak tatih mula matang, jenis pertuturan ini bertukar kepada pertuturan dalaman sebagai sebahagian proses pemikiran.

No comments:

Post a Comment