Monday, July 16, 2012

Buku Bergambar Dan Ilustrasi

Buku bergambar boleh didefinisikan sebagai buku yang bergantung kepada gabungan ilustrasi dan penceritaan (narrative) dengan kedua-duanya saling melengkapi penghasilan cerita. Hal ini diperkukuhkan oleh Justice dan Lankford menerusi kajiannya bahawa 95% tumpuan visual kanak-kanak tertumpu kepada ilustrasi buku semasa aktiviti bercerita. Buku bergambar dipersembahkan dengan pelbagai gaya dan bentuk seni seperti lukisan garisan, corak ukiran kayu, warna air, kolaj, krayon, pastel, cat minyak dan fotografi. Aliran gaya seni lukis juga mempengaruhi semasa penghasilan buku bergambar yang dipersembahkan seperti impressionisttic, expressionistic, surrealistic, abstrak dan sebagainya. Sebenarnya peranan ilustrasi membantu perkataan untuk dijelmakan kepada realiti. Bagi kanak-kanak ilustrasi membantu literasi visual.

No comments:

Post a Comment