Friday, July 20, 2012

Memilih Buku Cerita Untuk Aktiviti Bercerita

Salah satu ciri buku cerita bergambar yang sesuai untuk aktiviti bercerita adalah cerita yang dapat melibatkan kanak-kanak selepas mendengar cerita yang dibacakan. Kadangkala cerita yang didengar dapat melibatkan pendengar semasa cerita disampaikan. Secara tidak langsung aktiviti bercerita dapat menggalakkan minat membaca buku kepada kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak akan membaca atau menatap buku cerita yang pernah didengar berulangkali.

No comments:

Post a Comment