Sunday, July 29, 2012

Pertumbuhan dan Pembelajaran

Pakar pengkaji perkembangan kanak-kanak selalunya diberi tumpuan kepada pertumbuhan (growth). Perkembangan selalunya dirujuk kepada urutan tahap atau peringkat perubahan yang dilalui oleh kanak-kanak menuju ke peringkat dewasa.. Contohnya kepada pertumbuhan kepala kanak-kanak sepenuhnya terdahulu diikuti dengan leher. Manakala pembelajaran (learning) merujuk kepada perubahan tingkahlaku akibat atau kesan pengaruh persekitaran. Perubahan pada kanak-kanak adalah kesan daripada interaksi antara pertumbuhan dan pembelajaran. Contohnya bayi meneroka objek menerusi penglihatan, rasa, sentuhan, bunyi dan bau sebelum belajar objek itu tetap wujud apabila tiada dalam penglihatannya.

No comments:

Post a Comment