Monday, July 9, 2012

Memupuk Membaca Di Peringkat Tatih

Kanak-kanak tatih lebih berminat kepada buku yang mudah, berwarna, bergambar dam seronok dengan hubungan rapat bersama orang dewasa yang memberi perhatian. Oleh itu ibu bapa dan pendidik kanak-kanak di taska perlu memberi perhatian disamping merapatkan hubungan kanak-kanak tatih untuk berminat kepada buku. Aktiviti seperti menunjuk dan menamakan objek yang terdapat di dalam buku boleh memberi keseronokan bermain kepada kanak-kanak tatih. Jenis buku yang keras dan lasak dapat membantu kanak-kanak tatih meyelak halaman buku dan memberi pengalaman membaca yang menyeronokkan.

No comments:

Post a Comment