Wednesday, July 18, 2012

Format Buku Bergambar

Perlu disedari bahawa format buku bergambar merupakan salah satu menentukan kualiti buku. Orang dewasa yang hendak membeli atau memilih buku hendaklah mengambilkira format buku yang selalu terlepas pandang. Format buku adalah keseluruhan ciri-ciri umum buku yang telah dilengkapkan menjadi sebuah buku. Keputusan menentukan format buku oleh penerbit buku dan ilustrator berdasarkan kepada saiz dan bentuk kulit muka depan dan kandungan halaman bahagian dalam buku, kualiti kertas, warna, typeseting,kandungan setiap halaman buku, dan binding. Buku itu hendaklah dilihat menyenangkan/menyeronokkan  atau boleh jadi juga mengelirukan, mengecewakan kepada pembaca. Buku boleh menggambarkan cubaan pemikiran untuk mencipta nilai kelasik yang kekal diingati sepanjang zaman atau hanya untuk mengorbankan kualiti demi keuntungan jangka pendek.

No comments:

Post a Comment