Thursday, July 19, 2012

Genre Buku Cerita Kanak-Kanak

Genre juga merupakan cara untuk mengkategorikan buku terhadap penumpuan kandangan buku. Genre adalah kategori yang digunakan untuk mengkelasifikasikan kesusasteraan dari segi bentuk,, teknik atau kandungan. Penceritaan atau naratif sama ada dalam bentuk prosa atau puisi. Prosa boleh dikelasifikasikan kepada dua iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. Kategori fiksyen termasuk cerita-cerita fantasi atau cerita rekaan. Bukan fiksyen pula kumpulan cerita realistik fiksyen.

No comments:

Post a Comment