Sunday, July 15, 2012

Keadaan Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa Ke Dua

Keadaan serba salah sering dihadapi oleh kanak-kanak yang mempelajari bahasa kedua di awal persekolahannya. Mereka mengalami untuk berhadapan memenangi situasi mempelajari bahasa yang baru dan keperluan bersosialisasi untuk diterima oleh penutur bahasa tersebut. Kanak-kanak yang mempelajari bahasa ke dua akan cuba menggunakan pelbagai strategi untuk diterima sebagai ahli sosial dengan menggunakan gerak tubuh untuk memanggil rakan bermain bersama dan untuk diterima dalam kumpulan. Begitu juga apabila membuat permintaan kanak-kanak yang mempelajari bahasa ke dua akan menggunakan mimos, menunjuk dan bahasa isyarat. Sekiranya untuk mendapatkan maklumat, kanak-kanak ini akan memerhati, mendengar dan membuat andaian.

No comments:

Post a Comment