Sunday, July 1, 2012

Isyarat Adalah Cara Bayi Berkomunikasi

Bayi tidak dapat bercakap sebaliknya menggunakan isyarat untuk menyatakan perasaannya. Isyarat bermaksud kedudukan anggota tubuh, tindakan bunyi, gerak tubuh atau gabungan bunyi dan gerak tubuh oleh bayi untuk berkomunikasi memenuhi keperluan, kehendak atau mesej yang ingin disampaikan. Dipercayai isyarat bayi boleh meransang perkembangan minda terutama yang melibatkan minda bahagian bahasa, ingatan dan perkembangan konsep. Kajian tentang komunikasi gerak tubuh mendapati bayi yang bergerak lebih mempunyai banyak perbendaharaan kata dan bayi perempuan dilihat lebih banyak kemajuan pergerakan anggota tubuh berbanding dengan bayi lelaki.

No comments:

Post a Comment