Saturday, July 14, 2012

Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa Ke Dua

Pada sewawal usia 3 tahun kanak-kanak berupaya mempelajari bahasa ke dua selain bahasa ibundanya. Walau bagaimanapun kanak-kanak ini agak menghadapi kesukaran kerana berhadapan dengan perbendaharaan kata yang berbeza. Kebanyakan pakar pendidik berpendapat diagarkah jangka masa untuk mengguasai bahasa ke dua dengan mahir mengambil masa 4 hingga 6 tahun dan kadangkala memakan masa 5 hingga 8 tahun. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat penguasaan bahasa antarannya ialah motivasi, pendedahan, usia, personaliti, berterusan/kekerapan, sikap, gaya belajar, peluang dan sokongan, ciri individu di rumah dan persekitaran keluarga.

No comments:

Post a Comment