Wednesday, July 11, 2012

Kanak-Kanak Memahami Aktiviti Membaca Buku

Kanak-kanak tatih memahami apa yang dibacakan semasa aktiviti membacakan buku. Selain daripada memahami gambar dan ilustrasi antara kulit buku, kanak-kanak tatih mendapat idea tentang keseronokan membaca buku. Ketika kanak-kanak menyentuh gambar objek, kanak-kanak memahami tentang idea objek yang digambarkan mewakili objek yang menjadi kebiasaan padanya. Kanak-kanak tatih boleh memahami bahawa buku tidak boleh dipegang seperti alat permainan. Peranan orang dewasa membimbing kanak-kanak semasa aktiviti membacakan cara memegang buku dan membuka halaman buku dengan betul.

No comments:

Post a Comment