Tuesday, July 17, 2012

Ilustrasi Membantu Kefahaman Visual Literasi

Ilustrasi sebenarnya dapat membantu perkataan atau teks yang terdapat dalam buku kepada realiti. Pada kanak-kanak ilustrasi dapat membantu visual literasi. Ilustrasi dapat memberi gambaran perkataan yang belum dapat difahami. Selain daripada itu peranan ilustrasi dalam buku bergambar adalah seperti berikut:
  • memberi keseronokan
  • memperkayakan imaginasi
  • membantu ekspresi kreativiti
  • memperkembangkan imaginasi
  • mempersembahkan dan meneroka pelbagai gaya dan bentuk idea berkomunikasi
  • kesedaran fungsi bahasa
  • kesedaran kecekapan metalingguistik.

No comments:

Post a Comment