Tuesday, July 10, 2012

Memilih Bahan Bacaan Kanak-Kanak 1 hingga 2 tahun

Seawal usia 12 bulan bayi boleh diperkenalkan dengan membaca bersama orang dewasa. Dipercayai bahawa bayi belajar tetang corak bunyi dalam perkataan dan cara bunyi itu terbentuk. Teknik membacakan buku termasuklah sesuatu yang orang dewasa seronok dengan kadar bunyi suara yang sederhana dan memberi penekanan, menggunakan gerak tubuh atau menunjukkan apabila memberitahu, mengalakkan membuat peniruan, membenarkan kanak-kanak membuka halaman buku yang keras, membuat bunyi suara haiwan atau yang boleh menarik perhatian. Peraturan yang baik aktiviti membaca bersama kanak-kanak usia 1 hingga 2 tahun adalah berhenti sebelum kanak-kanak bosan.

1 comment: