Saturday, July 21, 2012

Kesan Kanak-Kanak Tidak Bersosial

Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang tidak bersosial atau tingkahlaku yang tidak mahu bermain dengan rakan semasa di tadika selepas zaman kanak-kanak didapati akan menunjukkan kesan penolakkan rakan sebaya, masalah sosial, kesepian atau menyendiri, tekanan dan perasaan kendiri yang negatif. Oleh itu semasa kanak-kanak masih kecil di peringkat taska dan tadika digalakkan untuk bermain dan bersosial dengan rakan sebaya. Bermain menggalakkan berkomunikasi dengan rakan sebaya dan belajar bersosial.

No comments:

Post a Comment