Friday, July 6, 2012

Memahami Perkataan Pertama Tatih

Biasanya kanak-kanak atau tatih menggunakan praperkataan (protoword) untuk mencipta perkataan semasa transisi dari prapertuturan kepada pertuturan. Pada peringkat ini kanak-kanak memerlukan kefahaman konsep yang sukar terhadap bunyi yang mempunyai makna. Perkataan yang disebut tidak jelas hanya fakta untuk mendapatkan perkataan bukan membina perkataan yang sedia ada. Contohnya kanak-kanak selalunya menyebut perkataan pertama berhubung dengan kata nama atau nama makanan, haiwan atau mainan termasuklah lan (hilang), da (tiada) rung (burung) su (susu).

No comments:

Post a Comment