Monday, July 30, 2012

Pembelajaran Menerusi Penerokaan Deria

Pada peringkat bayi aktiviti pembelajaran boleh berlaku dengan menggalakkan bayi meneroka deria. Bayi belajar menerusi sentuhan, rasa, bau, dengar, lihat dan sentuh. Menerusi sentuhan bayi akan mendapat tindak balas sama ada positif atau negatif. Jika tindak balas positif, bayi akan mengulanginya. Contohnya objek yang mengeluarkan suara, bayi akan mengemarinya dan mengulangi. Penjaga kanak-kanak atau orang dewasa hendaklah sentiasa memberi dorongan untuk bayi aktif dan meneroka.

No comments:

Post a Comment