Sunday, December 13, 2015

Menuntut Ilmu Tanpa Batas Usia

Menuntut ilmu tidak menetapkan had usia. Kegigihan dan kesanggupan untuk meneruskan menuntut ilmu adalah kunci utama kejayaan kepada mereka yang telah bekerja dan berusia. Jangan menunggu masa sebaliknya mulakan terus kerana peluang untuk melanjutkan pengajian terdapat berbagai mod iaitu sepenuh masa dan separuh masa. Mereka yang bekerja sesuai dengan pengajian separuh masa iaitu secara sambilan. Biarpun agak memakan masa tetapi lambat laun kejayaan akan menanti akhirnya.

No comments:

Post a Comment