Friday, December 11, 2015

Fleksibiliti Menyusun Ruang


Fleksibiliti, dalam dan luar bilik itu sendiri tidak menjamin bilik itu akan membantu pengguna. Bilik itu hanya alat yang berkemungkinan boleh menyesuaikan latar yang diperlukan. Oleh kerana benda-benda boleh diubah tidak bermakna manusia juga dapat diubah. Perkembangan sosial merupakan bahagian penting kanak-kanak belajar tetang pelbagai latar tugasan. Contohnya masa bercerita memerlukan tingkahlaku yang berlainan berbanding main ‘puzzle’ dan drama. Terdapat banyak perkara sensitiviti sosial yang perlu difahami dan kesesuaian ruang main sebagai langkah pertama untuk dikuasai. Fleksibiliti digunakan secara berhemah untuk membimbing dan mengembangkan keyakinan kanak-kanak untuk mematuhi peraturan latar ruang.

No comments:

Post a Comment