Tuesday, December 22, 2015

Imej Tubuh Positif

Apabila kanak-kanak mempunyai imej tubuh yang positif, dirinya merasakan baik dan menjaga anggotanya. Sebaliknya kanak-kanak yang mempunyai imej tubuh yang negatif merasakan tidak mengambilberat tentang dirinya dan terpinggir. Kanak-kanak ini berhadapan dengan berbagai masalah dan risiko. Imej tubuh yang tidak memuaskan lebih kepada membawa masalah tabiat makan yang tidak berkhasiat seperti mematuhi diet pemakanan dan makan tanpa had. Menggalakkan imej tubuh positif dapat membantu secara keseluruhan kesihatan bayi, tatih dan kanak-kanak taska.

No comments:

Post a Comment