Tuesday, December 29, 2015

Membuat Rasa Memahami


Sukar bagi kanak-kanak begitu juga orang untuk menyatakan perbezaan perasaan. Bagi kanak-kanak tatih terdapat garis antara kekecewaan dan marah. Mengenalpasti perbezaan antara marah dan kekecewaan. Contohnya memerlukan perhatian pada isyarat paling ringkas seperti berubah cara mulutnya atau perlakuan matanya. Kadangkala kanak-kanak terlepas kepentingan secara terperinci. Anda boleh membantu mereka mempelajari isyarat dengan menunjukkan ekspresi wajah dan mencampurkan dengan isyarat fizikal seperti meletakkan tangan di pinggang atau membuat gerak tubuh dengan tangan anda.


No comments:

Post a Comment