Wednesday, August 17, 2011

Tahap Pembohongan Kanak-Kanak?

Terdapat beberapa tahap membohong. Tahap pertama kanak-kanak berbohong untuk meningkatkan sesuatu matlamat atau mendapatkan ganjaran dengan mengatakan sesuatu yang diketahui atau dipercayai yang sebenarnya palsu. Niatnya hanya untuk memberi kesan tingkahlaku pendengar untuk mengelakkan dari hukuman atau mendapatkan ganjaran. Biasanya kanak-kanak dalam lingkungan 4 tahun ke atas berada di tahap ini.

No comments:

Post a Comment