Friday, August 5, 2011

Kriteria Sudut Pembelajaran

Sama ada di TASKA ataupun di TADIKA terdapat kriteria umum sudut pembelajaran. Di antara kriteria yang perlu diberi perhatian ialah;
  1. Tidak mempunyai permulaan, pertengahan dan akhiran secara formal.
  2. Biasanya bersifat terbuka (open-ended).
  3. Bukan pilihan guru.

No comments:

Post a Comment