Sunday, August 21, 2011

Adakah Kanak-Kanak Berbohong Merupakan Krisis Moral?

Apabila kanak-kanak bercakap bohong, ingatkan pada diri anda bahawa perkara itu bukan krisis moral. Rasa marah untuk mendapatkan kebenaran daripada kanak-kanak tidak dapat membantu menyelesaikan masalah. Kanak-kanak bercakap bohong sebagai cara untuk mendapatkan apa yang diingini dianggap normal dan sihat pada peringkat umur tersebut. Kita tidak perlu menyiasat cerita yang disampaikan oleh kanak-kanak seperti pegawai detektif. Keadaan ini akan menjadikan kanak-kanak merasakan dirinya tidak dipercayai.

Walau pun kanak-kanak berusia 4 tahun dan 5 tahun telah peka dengan makna kebenaran, anda tidak akan dapat kebenaran jika anda bertanya secara terus terang. Jika anda berjaya memperolehinya kerana anda mendesak atau membuat kanak-kanak itu bercakap. Tetapi apa yang sebenarnya anda perolehi? Anda sebenarnya tidak menggalakkan kanak-kanak untuk mengambil tanggungjawab terhadap perlakuannya sendiri. Sebenarnya tekanan yang anda berikan akan mengakibatkan kanak-kanak bercakap kurang jujur di masa akan datang. Membantu kanak-kanak membina moral dan tanggungjawab terhadap perlakuannya merupakan matlamat jangka panjang.

No comments:

Post a Comment