Wednesday, December 25, 2013

Peranan Traditional Sebagai Bapa [5]

Secara traditional peranan bapa sebagai penyara ahli keluarga. Bapa berfikir peranannya adalah bekerja keras untuk menyara anak-anak dengan sumber kewangan untuk membeli keperluan kehidupan. Ramai orang lelaki yang dibesarkan dengan bapa memastikan keperluan pekerjaan memuaskan dan selalunya kewangan adalah untuk memenuhi kehendak anak-anak.

No comments:

Post a Comment