Sunday, December 29, 2013

Membuat Kesilapan (9)

Kebanyakan orang lelaki amat sukar menerima kesalahan walhal fakta menunjukkan mereka boleh membuat kesalahan sebagai kebapaan dan kekeluargaan. Bapa merasakan diri yang berkuasa dikomporomi akan merasakan dirinya tidak diperlukan untuk membuat keputusan. Perkara ini sebenarnya tidak betul. Kanak-kanak menghormati bapa yang membuat salah dan membetulkan kesilapannya. Kanak-kanak memberi hormat yang tinggi apabila bapanya jujur dan sensitif kepadannya.

No comments:

Post a Comment