Monday, December 16, 2013

Bagaimanakah Kanak-kanak Belajar Tentang Nilai Dan Sikap?

Kanak-kanak membina sikap peribadi dan nilai dengan memerhati dan mempelajari daripada perlakuan dan reaksi orang di persekitarannya. Contohnya apabila memberikan sesuatu objek baru kepada bayi atau berdepan dengan situasi yang tidak pasti biasanya bayi akan melihat ibu bapanya sebagai panduan. Hal ini dipanggil rujukan sosial. Kanak-kanak belajar nilai dan sikap menerusi sumber seperti keluarga, pengasuh, kawan, dan rakan sebaya. Keluarga merupakan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan sikap dan nilai.

No comments:

Post a Comment