Wednesday, December 18, 2013

Memahami Istilah 'Persekitaran'

Persekitaran  meliputi kesemua bukan sahaja apa yang kita dapat lihat, dengar, sentuh, bau tetapi juga  suasana dan iklim tempat. Ini bermaksud selain memastikan persekitaran fizikal yang selamat dan selesa, kita juga perlu memastikan kanak-kanak dan ibu bapa merasa disambut mesra dan diperlukan jika mereka memasuki persekitaran taska. Persekitaran yang positif di awal tahun merupakan aspek pengalaman kanak-kanak mempelajari dan staf berterusan melihat pelbagai cara untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat faedah berada di persekitaran berkenaan.

No comments:

Post a Comment