Sunday, December 15, 2013

Perkembangan Kanak-Kanak Yang Menyeluruh

Terdapat lima bidang perkembangan kanak-kanak yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu perkembangan bahasa, fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Contohnya kanak-kanak yang sukar berkomunikasi berkemungkinan sukar untuk bersosialisasi dengan kanak-kanak lain. Sekiranya orang dewasa terlalu menumpukan kepada aspek kognitif (akademik) dikhuatiri kanank-kanak tidak dapat menguasai aspek lain yang diperlukan apabila dewasa kelak. Oleh itu kanak-kanak dididik seimbang dengan memenuhi bidang perkembangan yang sepatutnya.

No comments:

Post a Comment