Friday, December 27, 2013

Mendahulukan Keperluan Kanak-Kanak [7]

Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menjadi bapa yang efektif apabila meletakkan bapa sebagai ahli keluarga yang penting di dalam rumah. Keperluan ini dilihat apabila seorang bapa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan perlu membuat pilihan antara keperluan yang siapakah yang perlu dipenuhi - diri sendiri atau anak. Seorang bapa perlu belajar untuk menghargai keperluan anak menjadi keutamaan daripada keperluan dirinya sendiri.

No comments:

Post a Comment