Monday, November 28, 2011

Aktiviti Mendengar Bertujuan

Aktiviti mendengar bertujuan adalah untuk melatih dan meningkatkan keupayaan kanak-kanak mengikut arahan, melaksanakan tugasan dan bertindakbalas bersesuaian berdasarkan arahan. Gunakan tiga kaedah untuk kanak-kanak menguasai kemahiran mendengar bertujuan:
  1. Beritahu kanak-kanak apa yang anda akan katakan.
  2. Beritahu kanak-kanak.
  3. Beritahu kanak-kanak apa yang telah anda telah katakan.
Contoh:
  1. "Saya akan beri kamu pensil, dan beritahu kamu di mana kamu boleh ambil."
  2. "Ambil pensil di bilik guru, Cikgu Sarah, dan balik semula ke kelas kita."
  3. "Ambil pensil serah kepada Cikgu Sarah dan balik semula."
Mendengar bertujuan memerlukan penumpuan. Orang dewasa hendaklah menyatakan dengan jelas,"apa yang dikatakan akan datang adalah penting" dengan nada dan suara yang diucapkan menyenangkan serta menarik minat kanak-kanak untuk mendengarnya. Kenyataan seperti," Kamu mungkin ingin tahu bagaimana," atau "Kamu dengar betul-betul untuk mengetahui," atau "Jika anda mahukan giliran, perhati dan dengar," mungkin boleh memberi motivasi kanak-kanak untuk mendengar dengan penuh perhatian.

No comments:

Post a Comment