Wednesday, November 9, 2011

Aktiviti Kemahiran Tanggapan Motor

Peranan ibu bapa dan pendidik awal kanak-kanak memberi pendedahan kemahiran tanggapan motor (perceptual-motor skill) secara menyeluruh bukan hanya tertumpu kepada satu komponen sahaja. Pengalaman hendaklah meliputi deria yang memberi pendedahan membezakan. Contohnya:
Membezakan visual:
panjang, pendek
Bahan dan peralatan:
reben, tali, kayu

Membezakan pendengaran:
senyap, bising
Bahan dan peralatan:
tin kosong, tin berisi pasir

Membezakan Permukaan
kasar, halus
Bahan dan peralatan:
kertas pasir, kapas

Membezakan rasa:
manis, masin
Bahan dan peralatan:
gula, garam

Membezakan bau:
Mengenalpasti objek dengan menghidu

Membezakan gerak fizikal:
berlari, berjalan
Bahan dan peralatan:
padang dan alat mainan

No comments:

Post a Comment