Friday, November 4, 2011

Lakaran Dan Lukisan Kanak-Kanak

Setiap garisan yang dilakar oleh kanak-kanak merupakan maklumat yang ingin disampaikan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak taska dan juga tadika keupayaan untuk menghasilkan lukisan masih belum berupaya. Pada peringkat ini lakaran dan lukisan hanya dilihat dari aspek proses bukan penghasilan. Proses yang melibatkan kemahiran motor dan cara kanak-kanak menyampaikan maklumat.


No comments:

Post a Comment