Tuesday, November 8, 2011

Kemahiran Tanggapan Motor

Kemahiran tanggapan motor (persceptual-motor skills) atau deria motor didefinisikan sebagai orientasi pengetahuan melalui tindakan. Pada masa di peringkat taska kemahiran perkembangan motor sama pentingnya dengan kemahiran perkembangan bahasa. Kanak-kanak dapat mengingati sesuatu perkara dan berfikir dihubungkan dengan tindakan iaitu aktiviti motor yang melibatkan lima deria. Kebanyakan pendidik awal kanak-kanak percaya bahawa ada hubungkait antara perkembangan mental dengan kemahiran fizikal.

No comments:

Post a Comment