Monday, June 13, 2011

Program Bayi dan Tatih

Program bayi dan tatih iaitu kanak-kanak di bawah 3 tahun mempunyai matlamatnya iaitu untuk memastikan kanak-kanak selamat, sihat, terjamin emosinya dan memperkayakan intelektual pada permulaan kehidupannya. Matlamat dapat dicapai menerusi:
  1. meningkatkan kualiti dan kemudahan asuhan kanak-kanak untuk semua kanak-kanak di bawah usia 3 tahun menerusi latihan yang berkualiti.
  2. meningkatkn jumlah jurulatih yang berpengetahuan dan berkelayakan fokus kepada kanak-kanak lahir hingga 3 tahun menerusi latihan yang berkualiti.
  3. menyebar luaskan maklumat yang dapat meningkatkan amalan tindakbalas, menghargai dan asas hubungan pengasuhan bayi-tatih.
  4. menggalakkan proses perancangan kurikulum yang menyediakan setiap bayi adalah unik kurikulumnya.
  5. memaklumkan kepada badan yang berkaitan di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan majlis tempatan yang membuat dasar bahawa pembinaan kurikulum dan aktiviti program adalah berpusatkan kepada keperluan dan minat bayi, tatih dan keluarganya.
Maklumat di atas hanya sekadar pandangan yang mungkin boleh dimanfaatkan demi kepentingan pendidikan kanak-kanak di bawah usia 3 tahun.

No comments:

Post a Comment