Saturday, June 18, 2011

Kurikulum Kanak-Kanak Menyeluruh

Kuruikulum yang bersesuaian dengan kanak-kanak dibina bersesuaian dengan umur lingkungan kumplan kanak-kanak dan dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada perbezaan keperluan, minat dan aras perkembangan kanak-kanak secara individu. Pembelajaran kanak-kanak tidak boleh berlaku secara sempit kepada sesuatu bidang subjek. Perkembangan kanak-kanak adalah menyeluruh. Sebarang aktiviti yang mendorong satu dimensi perkembangan dan pembelajaran memberi kesan kepada dimensi yang lain.

No comments:

Post a Comment