Thursday, June 2, 2011

Kesepaduan Komponen Bayi dan Tatih

Kesepaduan komponen yang sesuai diamalkan adalah interaksi antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Orang dewasa hendaklah sentiasa berhubung satu-dengan-satu, wajah ke wajah berinteraksi dengan bayi. Orang dewasa bercakap dengan mesra, suara yang lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dan mata sentiasa memberi tumpuan.

Amalan yang tidak bersesuaian adalah meninggalkan bayi sendirian dengan jangka masa yang lama di tempat bayi (katil atau buaian), tempat main atau tempat duduk bayi tanpa jagaan orang dewasa. Semasa bercakap menggunakan suara yang lantang, kasar atau bercakap seperti bahasa bayi.

No comments:

Post a Comment