Wednesday, June 29, 2011

Kanak-kanak Bercakap dan Berfikir

Orang dewasa hendaklah menggalakkan kanak-kanak bercakap. Menerusi percakapan kanak-kanak menyalurkan pemikirannya. Bermakna apabila kanak-kanak bercakap itulah yang difikirkannya. Kanak-kanak tidak dapat memberi penerangan atau memperjelaskan pemikirannya sebagaimana orang dewasa. Oleh itu menggalakkan kanak-kanak meneruskan perbincangan dengan rakan semasa di taska atau tadika dapat memperkembangkan perkara yang difikirkannya. Sekiranya kanak-kanak sedang berbincang terus diberi galakkan. Suasana perbincangan sesama kanak-kanak dapat menjana pemikiran kreatif dan keyakinan diri. Sebaliknya menyuruh kanak-kanak duduk diam dan menghalang kanak-kanak berbual atau berbincang kerana dianggap membuat bising akan menjadikan kanak-kanak pasif dan kurang keyakinan diri.

No comments:

Post a Comment