Friday, June 17, 2011

Perkembangan Kanak-kanak Yang Bersesuaian

Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan kanak-kanak yang bersesuaian? Konsep perkembangan yang bersesuaian terdapat dua dimensi:
  1. kesesuaian umur
  2. kesesuaian individu
Kesesuaian mengikut umur boleh diramalkan secara urutan mengikut pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku pada diri kanak-kanak dalam alam kehidupannya awal 9 tahun. Jangkaan ini berlaku pada perubahan semua perkembangan domain - fizikal, sosial, emosi, dan kognitif. Pendidik hendaklah menyediakan kerangka program persekitaran pembelajaran dan perancangan pengalaman yang bersesuaian.

Kesesuaian mengikut individu berdasarkan setiap kanak-kanak mempunyai keunikan dari segi corak dan masa pertumbuhannya, personaliti, gaya pembelajaran, dan latar keluarga. Pembelajaran kanak-kanak adalah hasil daripada interaksi antara pemikiran kanak-kanak dan pengalaman dengan peralatan, idea dan manusia. Pengalaman mestilah berpadanan dengan keupayaan perkembangan kanak-kanak, mencabar minat dan kefahaman kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment