Friday, August 31, 2012

Kanak-Kanak Dan Operasi Konkrit

Semasa di peringkat operasi konkrit kanak-kanak mula membina pemikiran logico-matematik. Dalam pemikiran kanak-kanak adalah operasi. Kanak-kanak di peringkat ini berusia antara tujuk atau lapan tahun ke usia sebelas atau dua belas tahun, Kanak-kanak yang masih muda usianya memerlukan objek untuk ditangani dan memanipulasi semasa berfikir sebab itu dinamakan operasi konkrit. Walau bagaimana pun kanak-kanak ini tidak lagi dipengaruhi  isyarat persepsi atau sensori yang diterima daripada persekitaran. Kanak-kanak ini mula memisahkan dari manipulasi objek ke cara untuk mengetahui.

No comments:

Post a Comment