Monday, August 27, 2012

Kanak-Kanak Dan Kemahiran Pengkelasan

Kemahiran pengkelasan dipercayai bermula di peringkat bayi lagi. Kanak-kanak meletakkan objek kepada kategori dan pegkelasannya. Apabila mereka boleh mengenal pasti bahawa kucing adalah berbeza dengan kambing dan meletakkan kucing kepada kategori kucing bukan kambing bermakna kanak-kanak sudah mengkelaskannya. Kanak-kanak memperolehi keupayaan untuk mengambil objek yang baru dan meletakkannya kepada kategori berdasarkan penemuan yang lalu.

No comments:

Post a Comment