Saturday, September 1, 2012

Kanak-Kanak Dan Pemahaman Matematik

Apabila kanak-kanak meningkat usia antara tujuh atau lapan tahun mereka sudah bersedia untuk berfikir tentang pengkelasan, serasi dan nombor. Setelah mencapai usia sebelas tahun ke atas kanak-kanak boleh berfikir secara pembalikan, pengiraan yang lengkap dan membina idea makna tentang nombor, berat, ruang dan masa

No comments:

Post a Comment