Monday, August 20, 2012

Tingkahlaku Kanak-Kanak Dan Orang Dewasa

Kanak-kanak sejak lahir ingin mendapat perhatian. Semasa bayi kanak-kanak berkomunikasi menerusi tangisan untuk mendapat perhatian untuk memenuhi keperluannya sama ada lapar atau ketidak selesaan dirinya. Peringkat tatih selain komunikasi berbahasa yang paling asas, mereka menggunakan pergerakan motor kasar. Orang dewasa akan seronok melihat kanak-kanak tatih melakukan sesuatu perbuatan berulangkali. Orang dewasa akan tertawa melihatnya dan lanak-kanak alan mengulanginya. Sekiranya perbuatam yang positif sesuai digslaklan. Perbuatan yang negatif seperti agresif (memukul,membaling, merosakkan) perlu ditegah bukan mentertawakan. Kanak-kanak perlu dididik sesuatu yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibenarkan.

No comments:

Post a Comment