Saturday, August 25, 2012

Kanak-Kanak Dan Konsep Nombor

Kanak-kanak telah mengenal konsep nombor di awal usia dengan mempelajari idea nombor semasa belajar menggunakan bahasa, membina kemahiran sosial dan lain-lain konsep di dunia persekitarannya. Pengkaji mendapati kebanyakkan kanak-kanak boleh membilang hingga sepuluh apabila mereka mencapai usia lima tahun dan ada yang membilang lebih daripada sepuluh. Kanak-kanak yang telah mencapai usia lima tahun telah memahami makna perkataan pertama dan bukan sahaja mengenali nombor satu hingga sepuluh tetapi juga boleh menulisnya.

No comments:

Post a Comment