Wednesday, August 22, 2012

Hubungan Emosi

Keakraban kanak-kanak salah satunya bergantung kepada keluarga. Peranan orang yang lebih berusia dengan kemesraan kepada yang lebih muda usianya dapat memupuk perkembangan emosi yang positif di kalangan ahli keluarga. Apabila kanak-kanak membesar akan mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran yang melibatkan situasi sosial.

No comments:

Post a Comment