Tuesday, August 28, 2012

Kanak-Kanak Di Peringkat Praoperasi

Praoperasi merupakan peringkat pertama operasi konkrit di antara usia dua tahun hingga tujuh atau lapan tahun. Kanak-kanak di peringkat ini membina perkembangan prakonsep. Kanak-kanak boleh manipulasi simbol atau sesuatu yang mewakili fizikal alam. Pada masa ini kanak-kanak belajar pengekalan. Kanak-kanak membina kefahaman bahawa bahan atau objek kekal sama biarpun akan berubah dalam bentuk atau di susun cara berlainan di dalam ruang. Kanak-kanak boleh belajar kemahiran matematik yang mudah atau pengiraan rutin tanpa mengunakan pengekalan. Tanpa kemahiran pengekalan kanak-kanak sukar membina kefahaman matematik dan tidak akan berupaya untuk menyelesaikan masalah komplek dan tugasan.

No comments:

Post a Comment