Wednesday, August 1, 2012

Pembelajaran Menerusi Deria

Kanak-kanak dilihat lebih gemar dan berkemahiran belajar menerusi sentuhan dan merasakan jika dibandingkan menerusi penglihatan. Keadaan ini perlu diambil kesempatan untuk mengajar kanak-kanak menerusi arahan berdasarkan kelebihan yang ada pada sentuhan dan merasa. Bahan dan peralatan hendak melibatkan aktiviti manipulatif untuk membina kemahiran deria terhadap warna, bentuk, saiz, tektur, bunyi dan lain-lain menerusi manupulasi objek konkrit.

No comments:

Post a Comment